Nationella prov har läckt ut

2:42 min

Eftersom dagens nationella prov i svenska för niondeklassare har läckt ut har Rödebyskolan valt att istället använda sig av det reservprov som sedan tidigare skickats ut av Skolverket.

Rödebyskolan tillhör undantaget då åtta av de nio högstadieskolor P4 Blekinge pratat med valt att använda sig av de prov som har läckt ut.

Redan i går kväll började uppgifter komma om att provet skulle ha läckt ut på sociala medier, berättar Berndt Dabergott, rektor på Rödebyskolan.

Han tog då beslut om att reservprovet skulle kopieras upp under morgonen och användas istället för provet som läckt ut.

– Det är fruktansvärt. Det är ju vuxna som inte tagit sitt ansvar. Det är ju jag som rektor som garanterar att det inte händer på min skola men jag kan ju inte garantera för någon annan.

Han tror att Skolverket kommer att ta beslut om att de som inte skrivit reservprovet kommer att få skriva om:

– Skolverket måste ju ta ett beslut att det är ogilitigt.

I dag skriver länets niondeklassare nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk. Men proven har läckt ut och nu får rektorer själva bestämma om proven ska skrivas. Proven sprids just nu på Snapchat, skriver Aftonbladet.

Richard Andersson som är rektor på Snäckebackskolan i Ronneby säger att det skulle innebära stora praktiska problem att kopiera upp reservprovet, som bara finns i ett exemplar på skolan.

Jändelskolan i Jämjö kör också proven som planerat och där säger rektor Åsa Lindau att man får göra ytterligare ett prov om Skolverket skulle kräva det.

Provet ska skrivas under dagen men Skolverket har upptäckt att proven har läckt ut och börjat spridas och Skolinspektionen, som är tillsynsmyndighet har informerats.

Rektorer får nu själva bestämma om de ska använda det läckta provet eller inte, uppger Skolverket i ett pressmeddelande.

Det finns ett ersättningsprov, men det har bara skickats ut till skolorna i ett enda exemplar och måste i så fall kopieras till alla elever.