Landskrona

Förorenat markområde grävs upp

Ett förorenat markområde på återvinningsföretaget Befesa Scandust inhägnade tomt på Varvsudden måste grävas upp.

Det visar den slutliga markundersökning som företaget lämnade in i går till Länsstyrelsen.

Det handlar om betongfickor där man förvarat avfall i form av vått zinkslam och dit företaget själv härleder föroreningarna som utgörs av bland annat cyanid och tungmetaller.

Befesa Scandust säger på sin hemsida att man ser ser allvarligt på händelserna men ska hantera dessa på ett säkert sätt i samråd med berörda myndigheter. När arbetet ska börja är ännu inte klart.