Mångmiljonböter för flygbolaget SAS

0:34 min

Flygbolaget SAS tvingas böta motsvarande omkring 665 miljoner kronor, sedan EU-kommissionen tagit ett nytt beslut i ett ärende som gäller kartellbildning.

2010 ogiltigförklarade EU-domstolen ett beslut av EU-kommissionen om att SAS och tio andra flygbolag skulle böta för en kartellbildning kring flygfrakt. Men bolagen fick tillbaka pengarna.

Nu har alltså domstolen dragit tillbaka sitt tidigare beslut. Det gör att kommissionen återigen kan kräva bolagen på pengarna.

SAS informationschef Knut Morten Johansen säger till Ekot att man kommer att överklaga beslutet.

– Vi menar fortsatt att vi är oskyldiga till saken. Vi ställer oss lite undrande till att EU-kommissionen kommer med ett beslut som redan har blivit upphävt och annullerat av EU-domstolen.

Har det funnits en priskartell?

– Om det har funnits en priskartell, det får domstolen avgöra. Men det som är helt säkert är att SAS har inte varit delaktiga i detta, säger Knut Morten Johansen.