Blåljus

Nu pratar blåljusmyndigheterna över gränsen

Från och med nu kan svensk och norsk polis, räddningstjänst och ambulans prata med varandra i samma kommunikationssystem.

Redan i november 2016 invigdes sammankopplingen av svenska systemet Rakel och norska Nödnett i och med en stor övning vid norska gränsen, men först nu på fredagen blir det möjligt att börja använda systemen tillsammans.

– I samband med övningen fanns tekniken på plats, men först idag kan den användas skarpt, säger Fredrik Höglund på presstjänsten för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, till P4 Jämtland.

Kommunikationen blir sömlös - norska användare kan använda sina radioterminaler i Sverige och svenska användare sina egna terminaler i Norge.

– Tjänsten är resultatet av tre års samarbete. Det har varit ett användardrivet projekt som helt byggt på användarnas behov och dagliga utmaningar. Vi har haft fler än 160 möten och workshops med representanter för sjukvården, polisen, räddningstjänsten, länsstyrelser och kommuner från båda sidor gränsen, säger projektledaren Anita Galin på MSB i ett pressmeddelande.

Sverige och Norge är först i världen att koppla samman sina blåljusmyndigheters radiosystem.