#åldersbedömningar

Flicka som är både 17 och 18 år är utan bostad

1:54 min

Att vara 18 år hos Migrationsverket och 17 år hos Skatteverket har ställt till det för en ensamkommande flicka i Kalmar. Hon får varken hjälp med mat eller bostad – trots att hon har rätt till det.

Det var när den ensamkommande Kalmarflickan, som P4 Kalmar berättade om nyligen, skulle skriva på ett hyreskontrakt som det blev problem.

Det var socialförvaltningen i Kalmar kommun som hade skickat henne till Invandrarservice för att göra detta eftersom förvaltningen går på Migrationsverkets och Migrationsdomstolens uppgifter om att flickan är 18 år. Då ska man som nyanländ ha ett eget boende när uppehållstillståndet är klart.

Hamnar i kläm

De som hyr ut lägenheter hämtar sina personuppgifter från Skatteverket som har gjort en egen bedömning av flickans ålder och anser att hon är 17 år. Det innebär att hon är omyndig och inte har rätt att skriva på kontrakt, så det blev ingen lägenhet.

Nu har flickan varken bostad eller hjälp med sin försörjning – trots att hon har rätt till det som nyanländ och folkbokförd i Kalmar kommun. Hon har blivit erbjuden ett boende som hon av personliga skäl inte kunde acceptera och då frös även hjälpen med försörjning inne.

Socialtjänsten diskuterar

Medan flickan sedan flera veckor får lita på att vänner ger henne mat och husrum, diskuterar socialchef Cecilia Frid och hennes kollegor vad som ska göras.

– Vi fokuserar på att tillgodose de behov som finns, genom att man tillhandahåller en insats som heter hem för vård och boende. Det kan vara stödboende och andra insatser, säger hon.

Flyttades första gången i höstas

Flyttkarusellen började i höstas, när Kalmar kommun flyttade flickan från ett HVB-hem för ensamkommande till ett asylboende när Migrationsverket skrev upp åldern.

I och med att det tillfälliga uppehållstillståndet blev klart är ansvaret för Kalmarflickan alltså tillbaka hos Kalmar kommun – och nu ska åldern egentligen inte ha så stor betydelse för kommunens hantering. Men verkligheten för flickan är alltså annorlunda, i väntan på att socialförvaltningen ska diskutera klart vilken åtgärd som är lämplig.