EU kräver att Facebook ändrar användaravtal

1:25 min

De stora it-företagen Facebook, Google och Twitter måste ändra sina avtal för användarna. Annars kan det bli tal om böter.

Användaravtal är någonting alla som ansluter sig till en tjänst måste godkänna och de ger företagen för stora rättigheter, anser EU-kommissionen. De överträder de europeiska konsumentskyddslagarna.

Kommissionen skriver i ett pressmeddelande att det rör sig om flera områden. Till exempel är det inte rimligt att EU-medborgare måste vända sig till en domstol i Kalifornien för att få upprättelse. Det ska kunna ske i hemlandet. 

De sociala nätverken kan inte heller helt och hållet ta över all makt över vilket material som tas bort från tjänsten, eller plocka bort konton helt utan att det finns tydliga regler och en klar motivering. 

Sponsrat material måste märkas upp tydligt och vissa rättigheter går inte att förhandla bort, som rätten att ångra ett köp på nätet. 

Ett annat område som EU-kommissionen också tar upp är att de sociala nätverken inte arbetar tillräckligt hårt för att motverka bedrägerier. Det behövs också en tydlig kontaktväg till företagen för att rapportera den typen av inlägg. 

Exempel på bedrägligt innehåll som nämns är felaktiga betalningar och marknadsföring av piratkopior. Falska erbjudanden med till exempel en telefon för en krona som visar sig binda personen i dyra prenumerationer är ytterligare ett problem. 

EU-kommissionen har arbetat tillsammans med den franska konsumentskyddsmyndigheten. De skickade information om detta till företagen i december.

I går träffades representanter för myndigheterna och företagen och nu har de en månad på sig att meddela hur de kommer ändra sina avtal.