Otydlig S-formulering bakom oro för vapenexport

2:10 min

Socialdemokratiska ledningens besked om vapenexport inför partikongressen nästa månad har skapat stor oro inom fredsrörelsen och delar av partiet.

Orsaken är att partistyrelsen skrivit att "vapen för strid" ska omfattas av exportstoppet till diktaturer, något som tolkats som att det fortsatt skulle gå att exportera exempelvis övervakningssystem. Men justitieminister Morgan Johansson säger nu att formuleringen blivit fel.

– Ja, det är nog en otydlighet i svaret i den delen. Vad vi naturligtvis menar är att det gäller både krigsmateriel för strid men också krigsmateriel med dubbla användningsområden, det vill säga hela det område som KEX-utredningen täcker. Så om det finns frågetecken kring detta nu så vill jag gärna räta ut det, säger justitieminister Morgan Johansson som också sitter i socialdemokraterna verkställande utskott.

För två år sedan föreslog krigsmaterielexportutredningen, KEX, att om det förkommer allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter eller grava brister i demokratin i ett land så innebär det hinder för exporttillstånd för krigsmateriel.

Just nu förbereder den socialdemokratiskt ledda regeringen ett förslag om hur lagen ska ändras utifrån utredningens förslag och just därför orsakade begränsningen till "vapen för strid" i partistyrelsens motionssvar inför kongressen stor oro.

Men den formuleringen skulle exempelvis radarövervakningssystem fortsatt kunna säljas till Saudiarabien och liknande länder - men inte skjutvapen.

Ulf Bjereld, ordförande för Tro och solidaritet som är en del av Socialdemokraterna, är glad för Morgon Johanssons besked om att formuleringen blivit fel.

– Det är ju en formulering som har väckt väldigt starka känslor i breda grupper som arbetar hårt för att få en mer restriktiv svensk vapenexport. Så jag är glad att Morgan Johansson kommer med det här klargörandet och hoppas att det också kommer hålla streck över kongressen.

Ulf Bjereld vill nu att partiet i samband kongressen enas om en formulering som visar att det är krigsmateriel i bred bemärkelse som inte ska få exporteras till diktaturer.

Och enligt Morgan Johansson är det också ett sådant lagförslag som nu förbereds i regeringskansliet.

– Vi håller ju nu på att processa fram förslaget och det som har uppfattats som en insnävning i det här svaret på grund av att man talar om vapen för strid, det vill jag rätta till. Definitionen av vilken typ av materiel det ska vara - det är inget som vi tänker ändra på eller snäva in, säger Morgan Johansson.

Så det var inte fråga om någon testballong för att se om en sådan här formulering skulle kunna gå igenom?

– Nej, och det är nog så att om jag blivit uppmärksammad på den här frågan när vi hade VU- och partistyrelsebehandling av det här så hade vi klarat ut det direkt då.