SLU testar nytt sätt att räkna varg

2:12 min

Vid bland annat Sveriges lantbruksuniversitet har det arbetats fram ett nytt sätt att räkna vargstammen. Den nya metoden innebär bland annat att bara levande vargar räknas.

För att få reda på antalet vargar så behövs det olika beräkningsmodeller. Och nu har forskare vid bland annat vid Sveriges lantbruksuniversitet tagit fram en ny omräkningsfaktor som till synes visar att antalet vargar är färre än vad man har räknat med tidigare. En orsak är att man bara räknar levande vargar.

– Från det att det var ett mål att inventera föryngringar vill man nu ha en omräkningsfaktor som är baserad på antal familjegrupper, säger Camilla Wikenros, en av de forskare som har varit med och tagit fram den nya modellen.

I stället för att räkna valpar så ska man nu räkna antal familjegrupper. Men för att få fram en ungefärlig siffra på det totala antalet individer så måste man använda en så kallad omräkningsfaktor. Denna omräkningsfaktor har man bestämt till 8 för att få fram antal individer i december månad.

Men i och med att man gör om systemet så blir det beräknade antalet vargar färre. Enligt gen gamla modellen hade vi förra året cirka 340 vargar och enligt den nya cirka 250, alltså nästan 100 färre. Men det så kallade konfidensintervallet är stort, spannet är över 100 vargar.

Anledningen till att det ser ut som att det blir färre vargar är att man i den gamla modellen räknade döda vargar, något som man inte gör i den nya modellen, säger Camilla Wikenros.

– Den nya omräkningsfaktorn skulle bara innehålla levande vargar vid två tidpunker på året, säger Camilla Wikenros.