Bostadsbristen påtaglig för våldsutsatta kvinnor

1:54 min

Svårigheterna att hitta bostäder till våldsutsatta kvinnor är tydliga och har ökat successivt enligt Elin Hedén som jobbar på Kvinnohuset i Västerås.

Det blir det problematiskt för drabbade kvinnor att flytta ifrån våldet, samtidigt som boendetiderna på Kvinnohusets skyddade boende blir mer än dubbelt så långa.

 – Istället för att bo här i tre månader tvingas man bo här i genomsnitt i åtta månader. Det blir en helt annan situation, säger Elin Hedén.

Det ekonomiska är också en bidragande faktor till svårigheterna med att hitta bostäder för de utsatta kvinnorna, som ofta är i behov av att bo billigt.

– Konsekvenserna av våldet kan bli sjukskrivningar och uppsägningar från jobbet. Man är kanske också ensamstående med barn, menar Hedén.

Hon ser trots allt positivt på framtiden och tror att samhället tillsammans kan hitta lösningar.

På Kvinnohuset jobbar man aktivt med problematiken och Elin Hedén hoppas att politikerna ska ta till sig frågan.

– Det vi kan göra är upplysa myndigheter om att svårigheterna ökar för den här målgruppen när det inte finns en bra hyresrättsmarknad.