Ny forskning: Utbrända förlorar meningen med livet

1:42 min

Allt fler går in väggen och drabbas fysiskt, psykisk och socialt av utmattningssyndrom. Ny forskning vid Högskolan i Gävle visar att de som drabbas ofta förlorar sina relationer och sammanhang och därmed hela meningen med livet.

"Livets mening är att ingå i ett sammanhang."

Den enkla sanningen blir uppenbar för de som drabbas av stressrelaterat utmattningssyndrom och då finner att livssammanhanget och därmed även känslan av meningen med livet i ett slag försvinner.

Det säger Ann-Kristin Eriksson, religionsvetare och universitetsadjunkt vid högskolan i Gävle som i sin färska doktorsavhandling "vid utmattningens gräns" funnit att frågan om livets mening därför är avgörande om de drabbade ska kunna tillfriskna igen:

– Relationerna ger ju ett sammanhang och kanske är det sammanhanget meningen med livet, säger hon.

Hör "Karin" i Gävle som drabbats av utmattningssyndrom berätta om hur det känns att bli "utbränd"! Du hittar intervjun med henne längst ned i artikeln!

Utmattningssyndrom är ett mycket allvarligt psykiskt tillstånd som effektivt slår livets grundläggande fundament i bitar, hävdar Ann-Kristin Eriksson. Det är inte bara de relationer och sammanhang som familj, arbete och vänner tillhandahåller som den drabbade förlorar:

– Ofta förlorar man till och med relationen till sig själv! Man har försökt uppfylla så många roller och krav att man distanserat sig från sitt eget jag. Därför blir också de existentiella frågorna "vem är jag", "vad är viktigt för mig", "vad är meningen" ett sätt att återknyta till den livskraft man förlorat, säger hon.

Reaktioner på svår stress är enligt Försäkringskassan den vanligaste psykiatriska diagnostypen och den sjukskrivningsorsak som ökat snabbast sedan 2010. Utmattningssyndrom har blivit ett folkhälsoproblem säger Ann-Kristin Eriksson och understryker att det är ett tillstånd som kan kännas direkt livshotande.

Karin i Gävle som drabbats, men inte vill framträda med sitt rätta namn, vet precis hur omskakande det är att "gå in i väggen":

– Det bara tog stopp! Jag blev väldigt förvirrad och glömsk och förlorade helt kontrollen över vad jag företog mig och orkade absolut ingenting. Allt blev så mörkt och så konstigt, berättar hon.

När allt på det här sätter faller sönder, väcks efterhand också frågan om meningen med livet berättar Karin. Samma sak undrar även de många långtidssjukskrivna drabbade som Ann-Kristin Eriksson djupintervjuat som underlag för sin avhandling.

Den slutsats hon dragit av sin forskning, är att de existentiella frågeställningarna bör ingå i behandlingen och rehabiliteringen av "utbrända". Den som drabbats av utmattningssyndrom måste kunna få ett svar på frågan om meningen med livet, om kraften som behövs för tillfrisknade ska komma åter:

– Det handlar om att våga och vilja prata om sådan frågor i hela vårdkedjan. Egentligen borde frågan om livets mening kunna bli ett naturligt samtalsämne redan på arbetsplatserna, så att det inte behöver sluta med utbrändhet och behov av specialistvård, säger hon.