Vill främja biodrivmedel i Sverige

2:07 min

Regeringen vill minska bruket av fossil bensin och diesel genom att ålägga oljebolagen att sälja en ökande andel biodrivmedel. Idag kom ett av de förslag som enligt regeringen ska leda fram till målet om att fasa ut de fossila bränslena.

– Vi har ett långsiktigt mål till 2030 och då ska vi ha ungefär 50 procent inblandning i både bensin och diesel. Det är ett väldigt ambitiöst mål. Sedan måste vi också ha kontrollstationer för att se till att det blir tillräckligt mycket hållbara biodrivmedel, säger klimatminister Isabella Lövin.

Det ska nu fram kriterier för att undvika biodrivmedel som t ex den uppmärksammade palmoljan som tränger undan skog. Eftersom transporter står för ca en tredjedel av de inhemska utsläppen av växthusgaser så har miljöorganisationer haft förväntningar på det här förslaget om att minska andelen fossil bensin och diesel.

Naturskyddsföreningen, Greenpeace och Gröna Bilister hör till de positiva idag. Sveriges ambitioner för biodrivmedel har haft motstånd från EU, som inte godtar de skattelättnader Sverige använt.

Nu väljer regeringen istället en annan metod, reduktionsplikt. Den ålägger oljebolagen att reducera det fossila råvarans andel i bensin och diesel, och öka andelen förnybart. Regeringen vill samtidigt ta bort skatten på E85 och Fame, rapsdiesel.

Ett frågetecken är om råvaran kommer räcka. Sverige importerar idag cirka 80 procent av biodrivmedlen. Föreningen för bränsleproducenterna, Svebio, tror förslaget kan få igång mer inhemsk produktion, säger VD Gustav Melin:

– Det bästa är ju att regeringen kommer fram med en reduktionsplikt och med ett system som EU godkänner så att industrin kan komma igång att investera. Vi har väntat på det i åtminstone åtta år, säger han.

Än så länge finns besked om ökningstakten för inblandningen av biodrivmedel till år 2020 , då all bensin kommer innehålla runt tio procent biodrivmedel. Ett mer långsiktigt mål hade varit bra enligt Svebio. Centerns klimatpolitiske talesperson i riksdagen, Rickard Nordin, delar den åsikten:

– Det här är stora investeringar som ska tas. Om skogsindustrin ska göra de här investeringarna i Sverige så måste man veta att det kommer löna sig. Därför hade jag velat ha tydligare kvoter, åtminstone några år till. Sedan är det bra om vi har kontrollstationer för att se vart det tar vägen. Så att det här inte blir ett tak utan ett golv för framtida tuffa mål, säger han.