Pensionsmyndigheten: Omfattande bedrägerier i PPM-systemet

1:56 min

Premiepensionssystemet har utsatts för omfattande bedrägerier av brottslingar. Det skriver Pensionsmyndigheten i ett preliminärt dokument som skickats till regeringen i veckan. Myndigheten föreslår därför 30 åtgärder för att komma till rätta med problemen inom PPM-systemet.

Det är inte bara företaget Allra som misstänks ha utsatt pensionsspararna för bedrägerier utan det finns fler bolag som gör liknande affärer, uppger Pensionsmyndigheten i sitt dokument.

Myndigheten vill ha kraftigt ökade befogenheter att ställa krav på vilka fonder som ska få finnas inom PPM-systemet. I dag finns det 840 fonder men om Pensionsmyndighetens förslag går igenom skulle åtminstone en fjärdedel kunna försvinna, står det i rapporten.

Pensionsmyndigheten tycker att fonder som är registrerade utomlands men som nästan bara riktar sig mot Sverige ska uteslutas. Dessutom vill den ställa krav på att alla fonder måste ha ha kunder utanför premiepensionssystemet för att få vara med. Det är ett förslag som Aktiespararnas vd Joacim Olsson inte tycker om.

– Det kan låta bra men problemet med det är att du kraftigt försvårar även för bra fonder att komma in i premiepensionssystemet, säger Olsson.

Däremot gillar Aktiespararnas vd förslaget att Pensionsmyndigheten ska upprätta ett samarbetsavtal med Finansinspektionen och Konsumentverket.

– Ja, det innebär att man gemensamt kan arbeta med att identifiera vilka fonder eller vilka aktörer som är inne på den här marknaden och inte har ärligt uppsåt, säger Olsson.

Några av de viktigaste förslagen i rapporten handlar om att Pensionsmyndigheten ska kunna göra löpande kontroller och utförliga granskningar av alla fonder och bolag som finns inom PPM-systemet. Det skulle innebära ett förändrat arbetssätt för myndigheten, står det i rapporten.

Dessutom vill myndigheten utreda om konsumentskyddet kan stärkas genom att att införa en premiepensionsgaranti som ger kunderna pengarna tillbaka från staten om de utsatts för ett bedrägeri inom systemet.