Lördag 18 mars 2017

Okonventionellt sexliv i prinsesstårte-mossan

7:26 min

Den som tror att mossorna bara är ett anonymt kollektiv tar fel. Det ryms många starka karaktärer bland landets mer än tusen arter.

Den prinsesstårteliknande blåmossan har till exempel en fortplantingsstrategi utöver det vanliga.

Naturmorgons fältreporter Jenny Berntson Djurvall gör sällskap med mossexperten och mossälskaren Peter Carlsson från föreningen Mossornas vänner i en riktig bohuslänsk rumpnisseskog, som är platsen för ett sensationellt fynd. Här hittades förra året en mycket sällsynt art som heter dansk blåmossa, i ett litet hål bland klippblock och stenar där det till och med ligger lite snö på botten.

- Det säger nog en hel del om varför den här arten finns här, det blir ett väldigt stabilt, fuktigt och svalt klimat på ett sånt här ställe, säger Peter Carlsson.

Den danska blåmossan är nära släkt med den mer välbekanta blåmossan, en art som växer i perfekt släta, ofta ljust sammetsgröna, tuvor i skogen.

- Sådana har säkert de flesta skogsvandrare noterat, åtminstone i södra Sverige. Jag brukar likna dem vid prinsesstårtor, de är ofta helt perfekt kupolformade.

Den danska blåmossans mosskuddar växer på lodräta klippväggar istället för på barrskogens golv, den är också lite spretigare på ett sätt som leder tankarna till enris. Att den heter just dansk blåmossa är för övrigt lite märkligt, den är numera känd från fler platser i Sverige än i Danmark, berättar Peter Carlsson.

Blåmossor har en mycket speciell fortplantningsstrategi, som påminner om djuphavsmarulkens. Denna märkliga fisk har miniatyrhanar som lever liksom fastvuxna vid den stora honan och har som enda uppgift att producera spermier.

På samma sätt kan blåmossans hansporer, om de landar på en honplanta, växa upp till små dvärghanar.

- De blir som jättesmå bihang till honplantan och ägnar sig i stort sett bara åt att producera könsceller. Det kallas gigoloism, detta att en resursstark hona försörjer en liten hane i utbyte mot sexuella tjänster.