Miljöfarliga soptippar i Fagersta och Norberg måste åtgärdas

3:02 min

Fem gamla soptippar i Fagersta och Norberg måste nu åtgärdas. Kraven kommer från kommunernas egen miljöförvaltning.

Se en film från en av soptipparna på P4 Västmanlands Facebook.

Tommi Sapila från NVK, Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, visar vägen i snöslasket vid skogsvägen till den gamla tippen på Kottmossen i Fagersta. Tippen ligger vid Kottmossvägens ändpunkt. Där tippade både industrin och privatpersoner avfall från början av 30-talet fram till 1968.

– Man tyckte väl kanske att det var en lämplig plats, att det låg lite avsides men ändå nära, säger Tommi Salpila.

I marken vid Kottmosstippen har man hittat förhöjda halter arsenik, kobolt, krom och nickel. I ytvattnet finns förhöjda halter av koppar och zink.

Tippen vid Kottmossen är bara en av många gamla soptippar i länet. Sedan 80-talet har tipparna inventerats flera gånger och enligt sammanställningen som gjordes 2009 finns nära 100 gamla soptippar i länet. Alla behöver inte åtgärdas, men kommunerna måste ha ett vakande öga och då och då kontrollera tipparna.

Nu har alltså V-Dala Miljö & Bygg ställt krav på åtgärdsplaner för fem tippar. I Fagersta gäller det, förutom Kottmossen, även Gölmossen. I Norberg gäller kraven Grindbotippen, Kolningsberg och Bennebotippen.

De här platserna användes från början av 1900-talet och fram till 70-talet och kvar finns nu en mängd miljöfarliga ämnen, säger miljöinspektör Ellinor Hellrup på V-Dala Miljö & Bygg. Så här säger hon vad som nu behöver göras.

– Det vi tycker först och främst är viktigt är att man fortsätter att ta prover, så att man vet vad det finns för föroreningar, sedan är vissa inte så bra täckta så då kan det vara bra att täcka dem bättre och även plocka bort synligt avfall, säger hon.

Tommi Sapila från NVK säger att det är svårt att uppskatta hur mycket åtgärderna kommer att kosta.

– Det vet vi inte riktigt ännu, men det är ju hundratusentals kronor, säger han.

– Bärplockare kan ju råka ut för det här och djur och människor som vistas här, det är en risk för dem så att det här måste vi ta hand om, säger Tommi Sapila från NVK.