Skrev ut recept till sig själv – nu anmäls receptarien

En receptarie i Kalmar har vid upprepade tillfällen lagt in läkemedelsrecept till sig själv, genom att använda sin läkares uppgifter.

På det sättet har hon kunnat få ut sömnmedel utan ordination från läkare.

Receptarien kan nu bli av med legitimationen. Inspektionen för vård och omsorg har gjort en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd som ska avgöra frågan.