Tidig övervikt kan öka risken för leversjukdom

Att ha övervikt eller fetma som ung kan öka risken att drabbas av någon allvarlig leversjukdom senare i livet, enligt en ny svensk studie.

Studien har gjorts av forskare vid Karolinska institutet och Lunds universitet.

De använde uppgifter om drygt 1,2 miljoner unga män som mönstrade mellan 1969 och 1996. Männen följdes sedan till som längst år 2012 med hjälp av olika patientregister.

Enligt resultaten var det nästan 50 procent större risk att drabbas av en allvarlig leversjukdom eller levercancer senare i livet för de män som var överviktiga vid mönstringen, jämfört med de normalviktiga. För de med fetma vid mönstringen var risken dubbelt så stor.

De som utvecklade typ 2-diabetes hade dessutom en ännu större risk att drabbas av en allvarlig leversjukdom.

Vilka orsaker som skulle kunna ligga bakom de här sambanden undersöks inte i den här studien.

Referens: Hannes Hagström et al. High BMI in late adolescence predicts future severe liver disease and hepatocellular carcinoma: a national, population-based cohort study in 1.2 million men. Gut 20 mars 2017. DOI: 10.1136/gutjnl-2016-313622)