Oro för ny finanskris

2:24 min

Sveriges finansminister Magdalena Andersson bekymras över amerikanska planer på att avreglera finansmarknaderna. På tisdagen diskuterar hon frågan med kollegor, i samband med EU:s finansministermöte i Bryssel.

Magdalena Andersson mötte Ekots utsände i Bryssel kvällens före finansministermötet.

– Det jag är orolig för är att vi ska få en ny finanskris som vi hade 2008-2009, som har lett till stora återverkningar på ekonomierna i stora delar av världen. Även i Sverige blev ju människor av med jobben och företag var tvungna att stänga på grund av den finanskrisen.

– Något sådant vill man inte ska hända igen. Här är det viktigt att de skyddsvallar man har byggt upp i form av starkare regleringar inte försvagas, säger finansministern.

Efter bara två veckor som president gav Donald Trump order om att se över den så kallade Dodd-Franklagstiftningen. Den infördes i USA efter finanskrisen 2008 med syfte att stärka den finansiella stabiliteten, bland annat genom ökade regleringar och ny övervakning av finansmarknaderna.

Vita Huset har just tillsatt en ny ordförande för myndigheten CFTC, som granskar den amerikanska derivatmarknaden. Enligt Financial Times fick ordföranden Chris Giancarlo stående ovationer när han i förra veckan talade inför finansmarknadsaktörer om hur han vill mildra de nuvarande regleringarna.

Magdalena Andersson är oroad över signalerna från den nya amerikanska administrationen. Under dagens finansministermöte kommer hon tala med flera av sina europeiska kollegor, bland annat de som träffade den nya amerikanska finansministern Steven Mnuchin vid G20-mötet i förra veckan.

– Jag vill höra vad de har fått för information från den amerikanska administrationen. Vi ska kunna lägga ihop de pusselbitar vi har tillsammans för att lägga ett gemensamt europeiskt pussel för vad det är som händer i USA och hur vi ska rusta oss för det.

Finansministern säger att det är för tidigt att nu säga om det behövs nya europeiska politiska initiativ för att möta det hon ser som risken för finansiell instabilitet.

Sverige har infört hårda regleringar och har till exempel större kapitalkrav på banker än många av länderna runt omkring. I hur hög grad ska man se detta som ditt försök att se till att Sverige inte tappar konkurrenskraft på finansmarknaden?

– Ja, det vi ser i Sverige är att vi har höga krav på de banker som verkar i Sverige, men vi ser också att det går väldigt bra för svenska banker. Det är naturligtvis något som är bra för dem, men det är också en styrka för Sverige.