Stödteam efter Yara ökar tryggheten för barn

3:27 min

Socialförvaltningen i Karlskrona kan nu se vad hjälpen från deras nya stödteam betyder för ensamkommande flyktingbarn placerade i släktinghem.

Satsningen har varit igång sedan augusti 2016 och ska öka säkerheten för barnen och kom till efter fallet med flickan Yara som misshandlades till döds av en släkting 2014.

– Det här har blivit jättebra, det har blivit precis så som vi hade hoppats, säger Helena Lithander som är sektionschef för ensamkommande barn.

För närvarande får runt 20 släktinghem i Karlskrona kommun hjälp av stödteamet och den yngsta vuxna är 22 år och har ansvar för sin lillebror.

Tanken med teamet är att det kompenserar för de kriterier som släktinghemmen inte uppfyller som familjehem. Vårdnadshavarna, släkt och äldre syskon till barnen är ju själva helt nya i Sverige och behöver hjälp med att introduceras i samhället och etablera sig. Främst handlar det alltså om att indirekt hjälpa barnen, genom att hjälpa de vuxna som står barnen närmast.

Helena Lithander är glad att de vågade satsa på ett stödteam. Hon menar att om Socialförvaltningen skulle ha försäkrat sig om att stå helt fria från kritik hade de i stället placerat alla barn som kom med den stora flyktingvågen i svenska familjehem. Men då hade ett antal separerats från syskon och släktingar, och det hade kunnat få flera negativa konsekvenser. Bland annat försvårat återföreningen med föräldrarna i de fall de anländer till Sverige i ett senare skede.

– Barnen tappar tyvärr sitt språk väldigt fort. Då är det inte bara det att kontakten är bruten, utan barnen har svårt att prata med sina föräldrar.

Stödteamet är ett ettårigt projekt och består av tre integrationshandledare. Henrik Johnsson är en av dem och upplever en tydlig respons från familjerna de stöttar.

– Vi känner att vi fyller en väldigt stor funktion för de här familjerna. Vi hjälper till med allting som tillhör vardagen, lägga upp budgetar, fritidsaktiviteter, läxläsning, samtal, säger han.