Brott

Frias från misstankar om skott mot asylsökande

Det blev friande dom för de två män i Strömsunds kommun som stått åtalade för skottlossning och misshandel av en grupp asylsökande.

Enligt Östersunds tingsrätts dom som kom på tisdagsmorgonen frias de två männen från åtalspunkterna om misshandel och grovt olaga hot.

Det var en sen kväll i juli som en grupp asylsökande slog larm om att de blivit attackerade av två män när de gått in på en gård för att klappa djur i en hage.

Enligt åtalet ska den ene mannen ha skjutit i luften med ett gevär och den andre mannen ska ha slagit till en av personerna i gruppen.

Tingsrätten konstaterar i domen att de asylsökande huvudsakligen lämnat logiska och rimliga svar under rättegången. Samtidigt konstaterar tingsrätten att det finns vissa svagheter i deras berättelser som påverkar bedömningen av berättelsernas trovärdighet och tillförlitlighet.

Gruppen slog larm om att de attackerats sedan de kom tillbaka till sitt boende men polisen skickade aldrig någon patrull till platsen.

Tingsrätten skriver i domen att utredningen påverkats av detta: På grund av att polis av oklar anledning inledningsvis gjorde den bedömningen att det saknades skäl att åka till platsen på grund av att en person skulle ha skjutit efter andra människor, och inte heller överlämnade ärendet till åklagare inom rimlig tid, har åklagaren betagits möjligheten att säkra teknisk bevisning.

Vidare skriver rätten: "Eftersom målsägandenas berättelser, även om de framstår som trovärdiga, inte kan bedömas vara fullt tillförlitliga och inte heller stöds av annan bevisning, ska åtalet ogillas."

Åklagarna Stefan Ekeroth och Jenny Örn säger till P4 Jämtland att de ännu inte har bestämt sig för om de tänker överklaga domen eller inte. De har tre veckor på sig att överklaga.