Arkivpärla: Seskaröupproret 1917- människor fängslades för att de ville ha mat

4:35 min

I maj 1917 inträffade en händelse på Seskarö som kom att bli känd, men idag är det kanske inte lika många som har kunskap om det som hände.

Seskaröupproret, eller Seskarökravallerna, var en del av det svenska hungerupproret. På den tiden var det matransoneringar och på Seskarö, som då hade nästan 3 000 invånare, fanns det misstankar om att bagarna undanhöll bröd som de sålde på svarta börsen i Haparanda.

Arbetarna ville köpa brödet men fick inte det då de inte hade ransoneringskuponger och det slutade med att svensk militär fick ingripa och personer greps och dömdes.

I en intervju från november 1962 får vi höra Oskar Lindström och Hugo Berglund som var med under kravallerna 1917 berätta om vad som hände.