Mats Leifland: Malm på finsk järnväg ett alternativ

1:53 min

Företaget Abecede för diskussioner om att överta den nedlagda gruvan i Kaunisvaara, och det finns flera transportalternativ för malmen, bland annat järnväg i Finland.

– Det kan vara ett alternativ och det var ju ett alternativ som Northland tittade på under rätt lång tid innan man valde Narviksspåret, säger Mats Leifland, talesperson för Abecede.

Gruvan i Kaunisvaara ligger bara 15 kilometer från Kolari i Finland där det finns järnväg som skulle kunna användas för malmtransporter till någon hamn i Bottenviken.

Men lösningen att köra malmen 15 mil på lastbil till Svappavaara och lasta över till järnväg för transport till Narvik finns också kvar.

– Den har ju använts tidigare och vi vet att det är ett väl fungerande system, men vi tittar på olika alternativ för detta, säger Mats Leifland.

Långt gångna diskussioner om ett övertagande av gruvan pågår mellan Abecede och Northlands konkursbo, och ett beslut brådskar, säger konkursförvaltaren, advokat Hans Andersson:

– Vi måste liksom hitta en lösning innan det blir aktiva efterbehandlingsåtgärder, så då handlar det om våren, försommaren, så ska det vara klart. Så i det avseendet jobbar man lite mot klockan också, säger han.

Tidspressen beror på den återställning av gruvområdet som planeras och som bland annat väntas medföra att att dammar bryts för att få tillbaka naturliga vattenflöden.

– Då blir ju uppstarten både mer kostsam och mera svår, för då har du inte ett fungerande sandmagasin och det dammsystem man behöver om man ska starta upp en produktion.

Hans Andersson är hoppfull om en uppgörelse med Abecede.

– Det är inte alls någon omöjlighet om vi bara kan nå framgång i förhandlingarna.

Blir det affär av är Abecede inställd på en snabb start av gruvan.

– Om vi kan få ett beslut före sommaren så tror vi att vi kan vara i gång inom ett år, och kanske lite snabbare, beroende på omständigheterna, säger Mats Leifland.