Stora nedskärningar på miljöområdet i amerikanskt budgetförslag

1:29 min

Miljöarbetet i USA kommer att påverkas kraftigt om president Donald Trumps föreslagna budget går igenom. Bland annat kommer alla internationella klimatarbeten att avslutas, och en tredjedel av anslagen till den amerikanska miljömyndigheten kapas.

I det preliminära budgetförslaget, där detaljer ännu saknas, är neddragningarna på miljöområdet dramatiska.

– Jag skulle säga att det är bredden i attacken på miljöfrågor som är mest oroande, säger forskaren Marcus Carson på Stockholm environment institute och som följer amerikansk miljöpolitik.

Bland annat minskas budgeten för den amerikanska miljömyndigheten EPA med en tredjedel. Flera forsknings- och utvecklingsprogram på miljö- och energiområdet förlorar sitt statliga stöd, och satsningen för att minska utsläppen från fossila kraftverk tas bort. Likaså bantas saneringen av förorenade områden rejält.

Men Trumps budget handlar om mycket omfattande förändringar som kan vara svåra att få politiskt stöd för, tror Marcus Carson.

Inte minst kan det bli problem att få kongressledamöternas stöd för förslag som direkt påverkar människor i vissa delstater, till exempel städning efter giftutsläpp från gamla industrier.

– Det blir svårare att fortsätta med nedskärningar där, om folk som politikerna representerar påverkas.

Flera bedömare är också överens om att den fundamentala omkastningen i miljöpolitiken handlar om taktik. Bruce Buckminster, som tidigare var en högt uppsatt chef på EPA, har sett liknande saker hända förut.

– De kan prata om att skära stort i EPA:s budget och efter häftiga protester backar de, men tar ändå bort de delar av verksamheten som var huvudmålet, säger han.