Miljövänligt Vancouver inspirerar Fyrbodal

0:47 min

Hälften av alla resor inom den kanadensiska staden Vancouver sker till fots, med cykel eller med kollektivtrafik.

Målet skulle nås 2020, men redan förra året lyckades man infria löftet att hälften av alla transporter skulle ske utan fossila bränslen.

Dale Bracewell, chef för transportplaneringen i Vancouver, besökte Gröna Bilisters konferens i Uddevalla under tisdagen för att inspirera.

Vancouver har satsat 15-20 miljoner kanadensiska dollar årligen, omkring 140 miljoner i svenska pengar, sedan projektet startade. Nästa mål är 75 procent fossilfria transporter 2040.

– Det sker genom att fördela utrymmet inom staden på ett smart sätt, samtidigt som man satsar på att underlätta för gångtrafik, cykelleder och bussar och pendeltåg, säger Dale Bracewell.

I Fyrbodal samarbetar man med 25 kommuner i norska Östfold i projektet Hela Gröna Vägen, för att bli oberoende av transporter som drivs med fossila bränslen 2030.

– Vi bygger ut laddstationer för elbilar, bland annat för att alla som kör norska elbilar över gränsen, ska kunna ladda sina fordon, berättar Karin Stenlund,  affärs- och miljöstrateg i Fyrbodal.

Ett annat projekt man satsar på i Fyrbodal är att hjälpa kommuner och företag att ställa om sina tjänstefordon, från bilar till elcyklar.