Brist på utbildade lärare i Stockholm

1:36 min

Det blir allt fler obehöriga lärare i grundskolan. I genomsnitt saknar mer än var tredje lärare i landet behörighet, enligt siffror som Skolverket presenterade idag. I utsatta områden i Stockholms län är läget ofta ännu sämre.

Enligt Niklas Westin, enhetschef på Skolverket, är situationen i huvudsak en konsekvens av migrationen, då mer än 70 000 nyanlända elever kommit in i det svenska skolsystemet de senaste två åren.

– Det har ökat behovet av fler lärare. Det har gjort att det inte finns tillräckligt med lärare att tillgå, säger han.

Johan Törnroth, ordförande för Lärarförbundet i Stockholm säger att den låga andelen behöriga lärare dessutom skiljer sig markant mellan olika stadsdelar.

I synnerhet i utsatta områden med stora utmaningar är andelen utbildade lärare många gånger ännu lägre säger han.

– Det vi ser är att, ju större utmaningar en skola har i det område den befinner sig med en hög andel nyanlända, desto färre behöriga lärare finns det, säger Johan Törnroth.

Men det finns undantag också i utsatta områden. Grindtorpsskolan i Botkyrka har hittills inte haft några större rekryteringsproblem, berättar skolans rektor Mats Jonsson.

– Inte just nu kan jag säga, men det skiljer sig lite grann beroende på vilket ämne det handlar om, säger han.

– Att vi inte upplever större problem än vi gjort, tror jag beror på att det finns lärare som söker sig till ett sånt här område för att man vill jobba här och göra skillnad för våra elever, säger Mats Jonsson, rektor för Grindtorpsskolan i Botkyrka.