Sverige gör överlägset flest inre gränskontroller

Ygeman om gränskontrollerna: "Har avsedd effekt"

2:06 min

Stephan Müchler, vd för Sydsvenska handelskammaren, är kritisk till de inre gränskontrollerna som Sverige gör och ifrågasätter gränskontrollernas syfte.

När gränskontrollerna infördes den 13 november 2015 var syftet enligt regeringen att fånga upp flyktingarna och migranterna kom till Sverige. Men polisen lyckas bara fånga upp några få procent av de asylsökande som tar sig hit.

Det är därför Stephan Müchler ifrågasätter gränskontrollernas syfte.

– Flyktingströmmarna har ju gått ner, det är helt uppenbart. Ändå vill man ha kvar kontrollerna på den nivå man har, en nivå som uppenbarligen är högre än grannländerna, både Danmark och Tyskland och Norge, säger han.

Stephan Müchler tycker det är märkligt att man ligger kvar här.

– Om man tittar på utfallet av kontrollerna och hur många man fångar upp är det som sagt konstigt att man vidhåller de här volymerna, säger han.

Ekot har tagit del av statistik från EU-kommissionen som visar att Sverige gör betydligt fler inre gränskontroller än de andra länderna som har fått klartecken från EU att ha sådana kontroller. Varje månad görs omkring en miljon kontroller i Sverige.

Anledningen till att Sverige sticker ut i statistiken, är att i princip samtliga fordon som kör från Danmark över Öresundsbron kontrolleras. De andra länderna har i stället stickprovskontroller.

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Skåne, tycker att kontrollerna förstör för regionens pendlare, och vill därför att gränskontrollerna för tågpassagerare ska tas bort, eftersom passagerarna sedan ett drygt år tillbaka också måste gå igenom en id-kontroll i Danmark.

– Det är väldigt svårt för folk att förstå varför det ska vara två kontroller, säger han.

Men inrikesminister Anders Ygeman (S) tycker att det är befogat att Sverige gör betydligt fler kontroller än de andra länderna.

– Ja, det är den bedömning som polisen har gjort och jag har ingen anledning att ifrågasätta den. När vi införde gränskontrollerna kom det 10 000 asylsökande i veckan till Sverige. I dag är det ungefär 300 som passerar gränsen och ytterligare några hundra som kommer via andra källor, säger han.

Men ni fångar ändå bara upp en väldigt liten del av dem som kommer hit?

– Ja, men framför allt har vi minskat tillströmningen. Och vi ser att när vi införde gränskontrollerna då ökade tillströmningen till Europa av asylsökande, men minskade till Sverige. Och på så sätt vet vi att de svenska gränskontrollerna har avsedd effekt.

Och vilken är då den avsedda effekten?

– Skapa ordning och reda men också få fler länder i EU att ta sitt ansvar.