Blekingemännen är mest tinnitusdrabbade i landet

Nästan var tredje man i Blekinge är drabbad av tinnitus. Blekinge tillsammans med Kalmar har störst andel män som lider av hörselsjukdomen.

Mer än var femte blekingebo lider av tinnitus och det är mest män i länet som drabbas av hörselåkomman där man hör pipande och susande ljud inne i huvudet.

– Många människor har tinnitus, men märker den bara när det är tyst runtomkring. För dem orsakar det minimala besvär. Sedan finns det de som har mycket svåra besvär och som inte kan sova eller bortse från ljudet, säger Anders Fridberger, professor i neurovetenskap som håller på med öronforskning, till Nyhetsbyrån Siren.

I Blekinge är det 29 procent av männen och 16 procent av kvinnorna som lider av tinnitus.

Andelen som uppger att de har svåra besvär av tinnitus är två procent i hela riket.

– Det är viktigt att vara rädd om sina öron och inte utsätta sig för starka ljud. Tinnitus har ett starkt samband med hörselskador, fortsätter Anders Fridberger.