Graffitiföreningen välkomnar ny konstvägg i Tybble i Örebro

0:22 min

Kulturnämnden i Örebro vill ha en konstvägg för graffiti i Tybbleparken i Örebro.
– Det blir riktigt fint, säger Kenny Nordh, Örebro graffiti.

Det är kommunfullmäktige i Örebro som har gett kulturnämnden i uppgift att lämna ett förslag på var en permanent konstvägg för graffiti skulle kunna uppföras.

Och den plats som föreslås i den utredning som ska upp i kulturnämnden är vid en tidigare tennisplan i Tybbleparken, där det i dag förekommer skate-verksamet.

Enligt kulturnämnden kommer platsen bli både trevligare och tryggare med en konstvägg.

Väggen ska vara 50 meter lång och 2,5 meter hög. Den kommer att kosta en halv miljon kronor, och drift och tillsyn cirka 200 000 kronor per år. I den kostnaden ingår bland annat sopkärl för tömda sprayburkar.

Det kommer också ske löpande övervakning i området runt omkring för att det inte ska bli skadegörelse på omkringliggande fastigheter.

Och i utredningen framkommer också att det är viktigt att arrangera programverksamhet på temat graffitikonst i anslutning till väggen.

Några andra platser som var föreslagna för väggen var bland annat Tegelbruket, Alnängarna, CV-området, Drottingparken och Västå park.

Förslaget ska slutligen klubbas i kommunstyrelsen i maj.

Kenny Nordh, Örebro graffiti, har jobbat för en konstvägg i 20 år, och är glad i dag.

– Vi kommer att ha workshops med ungdomarna kring väggen i sommar, det blir fint, säger han.

Och Gustav Axberg och Josiane Saade, som planerat konstväggen för Örebro kommun, tycker att det blir en bra placering.

– Det är nära centrum, det finns skateverksamhet och är redan belyst, säger Josiane Saade.

– Sedan är det ju trevligt med graffiti i ett grönområde, det blir en fin brytning med graffitin mot de gröna växterna, säger Gustav Axberg.

När är väggen klar?

– Det är nu upp till kommunstyrelsen att lägga till pengar, går det som vi tänkt är det klart sommaren 2018, säger Gustav Axberg.