Utredning om hur Sverige ska besluta om militär hjälp

2:38 min

Vem ska fatta beslut om att Sverige ska ta emot hjälp från exempelvis Finland vid kris eller krig och hur det ska det gå till? Det ska nu regeringen utreda så att alla vet exakt vad som gäller om Sverige måste fatta snabba beslut i ett sådant läge.

– Det här handlar egentligen om någonting mycket enkelt: Vad gör vi om vi hamnar i en kris eller en krigssituation om det är så att vi behöver ta hjälp eller ge hjälp till Finland? Vem fattar de besluten? Vad är regeringens roll och vad är riksdagens roll och hur kan vi se till att det här går relativt fort i ett sådant läge? säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Så det är viktigt att alla vet exakt vad de ska göra och att det fattas snabba beslut om det skulle bli en sådan här kris?

– Ja, det är hela syftet med utredningen. Att reda ut de här regelverken så man inte står och famlar i ett sådant läge.

Enligt regeringens bedömning i direktiven till utredningen som nu tillsätts så är det riksdagen som bör fatta beslut om att Sverige ska ge eller ta emot hjälp, så nu får utredningen bland annat titta på hur riksdagen ska kunna fatta det beslutet tillräckligt snabbt.

Förutom en ren krigssituation kan det handla om att ge eller ta emot hjälp i samband med en kris eller en kränkning av landets gränser.

Dessutom ska utredningen se vilka befogenheter en utländsk trupp som kommer hit i sådant läge skulle ha och vilka beslut den skulle kunna fatta. Peter Hultqvist.

– Det samarbetet vi har måste vara effektivt och hur de befälsordningarna ska se ut i ett sådant läge är ju sådant som man får återkomma med genom utredningen. Det är syftet med det hela, säger Peter Hultqvist.

Då det svenska försvarssamarbetet är mest omfattande med Finland så är det Finland regeringen fokuserar på i utredningsdirektiven. Men eventuella regeländringar kommer vara generella och Sverige är berett att ge och ta emot hjälp också i förhållande till övriga länder inom EU och Norden och har också ett nära samarbete med USA. Så förändringarna skulle också underlätta beslut om att ta emot hjälp från Nato-länder.

Men Peter Hultqvist själv ser inte fokuseringen på Finland som något som indirekt bereder vägen för Nato-hjälp.

– Man kan se det ur det perspektivet. Men syftet med den här utredningen är framför allt en konsekvens av Finlandssamarbetet och en konsekvens av den planering vi har om hur vi hanterar situationen bortom fredstida förhållanden, säger Peter Hultqvist.

Sverige har flera gemensamma försvarsprojekt med Finland men också en gemensam operativ planering för eventuellt gemensamma insatser vid en konflikt. Att nu beslutsprocesserna ska gås igenom är ytterligare ett steg på vägen. Men Peter Hultqvist menar att det ändå är en bit kvar till en formell försvarsallians mellan länderna:

– Vi jobbar ju mer och mer ihop och jag ser det som ett strategiskt intresse. Men jag spekulerar inte om sådana här avtal, om allianser och pakter och sådant. Jag bara konstaterar att det är här vi befinner oss nu.