Sjukvårdsministern kritiserar svenska svettkliniken i Danmark

1:52 min

Folkhälso- och sjukvårdminister Gabriel Wikström utesluter inte att man kan behöva se över lagstiftningen om vård i andra EU-länder.

I måndags kunde Kaliber berätta att 2/3 (46 miljoner av 70 miljoner kronor) av den beviljade ersättningen förra året för planerad vård i annat eu-land gick till en svettklinik i Danmark.

Gabriel Wikström säger att han är medveten om att landstingen upplever problem och att man nu försöker hitta en lösning.

– Det handlar ju bland annat om att få en bättre överblick över kostnadsutveckling, att också kunna planera vården på ett mycket bättre sätt. 

2013 blev det lättare att söka vård i andra eu-länder, vård som i slutändan betalas av patientens hemlandsting. Men som Kaliber kunde berätta om i måndags har landsting nu reagerat då efter att kostnaderna för denna vård ökat, speciellt när det gäller svettbehandlingar i Danmark.

Behandlingarna i Danmark är mer omfattande än de flesta landsting erbjuder och enligt landstingen dyrare än om de själva skulle gjort dem. Gabriel Wikström för just nu en dialog med SKL där en möjlig lösning är en gemensam prislista för landstingen för olika typer av behandlingar som ersättningen framöver skulle baseras på, men han säger också att lagen kan behöva ses över.

– Jag utesluter inte heller att man kan behöva se över lagstiftningen, men vi är inte framme där än i våra diskussioner.

Svedklinikken i Danmark stod för majoriteten av de beviljade ersättningarna för planerad vård i annat EU-land förra året, 46 miljoner kronor. Kliniken ägs av ett danskt bolag som i sin tur ägs av ett svenskt bolag och Gabriel Wikström menar att bolaget hittat ett sätt att använda patientrörlighetsdirektivet för egen vinning.

– Man utnyttjar systemet till max för egen vinnings skull och jag tycker det är oanständigt att man gör på det här sättet.

En av de svenska ägarna till kliniken, överläkare Carl Swartling, skickar en ljudfil med en kommentar.

– Det som är oanständigt är sjukvårdspolitiker och sjukvårdsbyråkrater som förvägrar sjuka människor att få den behandling de behöver. Det är ingen som utnyttjar systemet. det är patienter som vänder sig till oss med ett stort handikapp för att få den behandling de har rätt till enligt lag. Eftersom Gabriel Wikström uppenbarligen inte satt sig in i patienternas verklighet vill vi bjuda in honom att besöka någon av våra kliniker. Han är mycket välkommen.