#åldersbedömningar

JO kritiserar Migrationsverkets åldersbedömningar

1:41 min

JO är återigen kritisk mot Migrationsverkets åldersbedömningar av ensamkommande. Vid en inspektion av region Syd var flera bedömningar dåligt motiverade och svåra att förstå. Nu ska JO hålla ett extra öga på det här.

Det var i december som byråchef Lina Forzelius och hennes kollegor på JO gjorde en inspektion på asylprövningen vid Migrationsverket region Syd i Malmö. Totalt granskades 106 ärenden. 50 av dem gällde ensamkommande med åldersbedömningar i fokus. Inspektionen leddes av justitieombudsmannen Cecilia Renfors 

Generellt var åldersbedömningarna dåligt motiverade och svåra att förstå. JO såg fall där Migrationsverket hade bedömt att en personer var över eller under 18 år utan att JO kunde förstå hur de här slutsatserna hade tagits.

Man kan ifrågasätta om de här bedömningarna sköttes på ett bra sätt.

JO har kritiserat Migrationsverkets åldersbedömningar tidigare och har gett myndigheten tydliga riktlinjer om detta. När det inte är uppenbart att en ensamkommande är över 18 år ska den ålder som hen har uppgett gälla – och så var det alltså inte i flera av dom fall JO tittade på vid inspektionen.

Rebecca Bichis, sektionschef på Migrationsverket, säger att inspektionen bekräftar saker som kom fram i Migrationsverkets nya kvalitetsrapport.

- Utifrån det har vi startat utbildningsinsatser. I år har vi haft riktade fördjupade utbildningsinsatser för 120 medarbetare.

Hon säger också att JO:s slutsats visar att det här med åldersbedömningar är svårt och förklarar en del av problemen med det stora antal ensamkommande som kom till Sverige hösten 2015. Många handläggare är nyanställda och arbetsbelastningen har gjort att vidareutbildningar har varit svåra att hinna med. Men JO har kritiserat åldersbedömningarna även innan 2015. Nu ska JO hålla ett extra öga på Migrationsverket när det gäller åldersbedömningar.

Om det är något väldigt tydligt och JO säger att så här ska det inte vara och myndigheten inte rättar sig så är det yttersta maktmedlet för JO att inleda utredning om tjänstefel.

Under inspektionen tittade JO också på handläggningstider och hur beslut kommunicerades till asylsökande. Även här fanns det en del brister, dock inte så omfattande som när det gäller åldersbedömningar.