Tveksamma till fylleristansvar

Att flytta ansvaret för omhändertagande av berusade från polisen till kommuner eller landsting kan bli betungande för många mindre kommuner.
Det tror flera representanter för kommunerna i länet, som Radio Jämtland talat med. Förslaget från justitiedepartementet innebär om det genomförs ytterligare ansvar och arbetsuppgifter för kommunerna. - Det kräver ekonomi och varje gång det dyker upp förslag på att kommunerna ska tillföras nya ansvarsområden, känner vi en viss oro, säger Ragundas kommunalråd, socialdemokraten Bernt Kjellström.