#åldersbedömningar

Migrationsverket avfärdar information från andra myndigheter

1:49 min

Efter en inspektion riktar JO kritik mot hur Migrationsverket hanterar åldersbedömningar av ensamkommande. En del av kritiken gäller att hänsyn inte tas till andra myndigheters uppgifter.

Migrationsverket begär ofta in uppgifter från socialtjänsten i kommunerna där de ensamkommande bor, men sedan tas inte uppgifterna med i bedömningen av den ensamkommandes ålder.

Det kan också vara uppgifter från skolpersonal, kuratorer och andra som har varit i nära kontakt med den ensamkommande.

Jenny Nilsson, som sedan två år är nämndeman vid Migrationsdomstolen i Malmö, där fall från Kalmar län prövas, har sett samma saker i rätten.

Hade det bara varit en hade jag kanske inte tyckt att det hade varit så högt bevisvärde. Men det var ändå ett antal människor, där jag inte kan se vad de skulle vinna på att ljuga.

Justitieombudsmannens byråchef Lina Forzelius var en av dem som var med vid inspektionen av asylprövningen på Migrationsverket i Malmö, som leddes av justitieombudsmannen Cecilia Renfors.

– Att man begär in yttrande från socialnämnderna och sedan i besluten inte alls verkar tycka att de tillför något, då kan man undra varför man tog in informationen överhuvudtaget, säger Lina Forzelius.

Man måste i alla fall bedöma bevisvärdet informationen har för den sökandes ålder. Här verkar man generellt ha ansett att den inte hade något bevisvärde.

För stor arbetsbelastning

Det här med Migrationsverket låga värdering av information som begärs in från andra myndigheter är något som också har kommit fram i myndighetens egen kvalitetsrapport nyligen.

– Jag kan bekräfta att det stämmer och vi jobbar på det, säger Rebecca Bichis, enhetschef på Migrationsverket Region Syd.

Det är klart att om vi efterfrågar information från andra myndigheter så ska vi använda oss av den informationen.

Mycket av det som JO har synpunkter på i samband med inspektionen, beror enligt Rebecca Bichis på den rekordstora mängd asylsökande som kom till Sverige 2015.

Arbetsbelastningen ökade på handläggarna och många nyanställdes. Nu arbetar myndigheten framförallt med internutbildningar för att rätta till problemen.

Handlar om barns framtid

Jenny Nilsson välkomnar ändringar av Migrationsverkets värdering av uppgifter från andra myndigheter.

- Så fort det handlar om barns liv och barns framtid tycker jag att man bör ägna mer tid och mer energi på saker. Man kan inte bara ta beslut och sedan inte underbygga dem, säger hon.