Elbilen ska låta – men inte bullra

1:39 min

Från 2019 blir det lag på att elbilar måste utrustas med varningsljud i låga hastigheter. Detta för att öka säkerheten i trafiken, särskilt för synskadade. Och nu tas olika ljud fram och testas.

Forskare ägnar sig just nu åt att studera vad dessa nya billjud innebär för trafikmiljön, och hur ett bra ljud kan designas. 

Det kan exempelvis röra sig om tonala ljud, brus och ljud som imiterar vanliga bensinmotorer.

– Lagkraven säger att det ska finnas en viss ljudnivå inom vissa frekvensspektrum. Det ska också vara en tydlig fallande eller stigande ton kopplat till fordonets hastighet, säger Stefan Lindberg som är ljuddesigner på RISE Interactive där olika koncept på ljud testas. 

I forskningsprojektet vill de undersöka om de pålagda ljuden kan ge andra effekter, exempelvis att ljudet upplevs så obehagligt att man inte vill köpa elbilar. 

– Kan det bli en ny typ av bullerkälla i trafikmiljön eller en barriär för mer storskalig introduktion av elfordon? säger projektledare Johan Fagerlönn.

Forskningen finansieras av Energimyndigheten och det handlar alltså om försöka se till att dessa varningsljud inte innebär nya problem.

Forskarna är inte färdiga med resultaten, men det finns tendenser. Testpersonerna verkar föredra ljud som liknar traditionella förbränningsmotorer.

Men Stefan Lindberg tror att det handlar om en övergångsperiod innan vi vant oss vid nya motorljud.

– Nu finns ju ett tillfälle att bryta med det gamla, säger Stefan Lindberg.