Maktdelning ska skapa dialog inom SSU

Det måste bli ett slut på monologerna och konspirationen inom SSU. Den slutsatsen drar förbundets tillsatta framtidskommission i den rapport man nu presenterat för förbundsstyrelsen inför kongressen som startar på måndagen i Linköping.

– Jag tror att det som kommer bli ihågkommet från den här kongressen förhoppningsvis är att vi skapat ett samtalsklimat, att alla känner att de får vara med och diskutera, att man blir lyssnad till.

Det har inte riktigt fungerat tidigare?

– Nej, det har inte fungerat som det borde göra tyvärr, det känns som att man har behövt skrika för att göra sig hörd och ibland hörs man inte ens då, säger Mattias Vepsä, som tillhör SSU:s så kallade vänsterfalang, har suttit med i kommissionen

Få slut på konflikter
När SSU:s kongress startar i Linköping på måndagen är den viktigaste uppgiften att få ett slut på de konflikter som präglat förbundet en längre tid.

Avslöjandena om SSU:s fusk med medlemsregistren har lett till att en tredjedel av medlemmarna strukits ur registren och till att flera distrikt och SSU centralt polisanmälts.

Detta, tillsammans med den bittra konflikten mellan förbundets höger- och vänsterfalang, har lett till en allvarlig kris inom SSU.

Maktdelning mellan falangerna krävs
Framtidskommissionen konstaterar i sin rapport att det krävs en maktdelning mellan de två politiska falangerna för att få slut på de monologer och konspirationer som dominerat den senaste tiden.

Det är också den lösning som SSU:s valkommitté kommit fram till, ordförandeposten föreslås gå till högerns Anna Sjödin och förbundssekreterarposten till vänsterns Mattias Vepsä.

En sådan konstellation skulle leda till ett öppnare diskussionsklimat genom hela SSU, tror Mattias Vepsä.

– Det jag och Anna kan göra är att visa att vi kan föra en dialog, vi kan finnas ute i landet på olika klubbmöten på distriktsnivå, och föra ett samtal, säger Mattias Vepsä.

Olika åsikter positivt
För så länge förbundet kan enas i politiska sakfrågor är det bara positivt att olika åsikter om till exempel ägande- och maktstrukturer vädras inom SSU, anser Mattias Vepsä.

– Vi måste vara överens om att vi ska ha ett internt debattforum, vi ska vara en del av arbetarrörelsens ideologiska debatt, och då krävs det olika åsikter, säger Mattias Vepsä som suttit med i SSU:s framtidskommission och som föreslås bli ny förbundssekreterare i SSU.

Helena Edström
helena.edstrom@sr.se