JO tycker att Migrationsverkets beslut om ålder är otydliga

1:52 min

Myndigheten Justitieombudsmannen, JO, kritiserar hur Migrationsverket arbetar med att bestämma ålder på unga asylsökande.

Justitieombudsmannen, JO, är en myndighet som kontrollerar så att domstolar och myndigheter i Sverige följer lagar och regler. JO har undersökt hur Migrationsverket i södra Sverige arbetar.

De undersökte 50 ärenden om unga asylsökande som har kommit ensamma till Sverige. JO tycker att flera av Migrationsverkets beslut om ålder var svåra att förstå och dåligt motiverade. Det var svårt att förstå varför Migrationsverket hade bestämt att personer var över eller under 18 år gamla.

Migrationsverket har tidigare gjort en egen undersökning av sitt arbete för att se om utredningarna är gjorda på rätt sätt. Den undersökningen hittade också flera brister.

Det har kommit väldigt många asylsökande personer till Sverige den senaste tiden. Migrationsverket har anställt många nya personer för att hinna med alla asylansökningar. Migrationsverket håller nu på att ge personalen mer utbildning så att utredningarna ska bli bättre.

Justiteombudsmannen, JO, ska fortsätta att undersöka hur Migrationsverket arbetar. De ska hålla extra koll på arbetet med att bestämma ålder på unga asylsökande.