Bonus ska locka till lägre utsläpp

2:27 min

Nu kommer regeringens länge väntade förslag som ska driva på för mer klimatvänliga bilar. Det handlar om så kallad bonus-malus.

Bonus-malus innebär en skatteväxling där bilar med höga utsläpp ska betala mer skatt och där pengarna går till de med låga eller inga utsläpp.

– Det kommer att vara en tydlig skillnad vilken bil du väljer. Där du, om du väljer en bra bil, får en tydlig bonus. Högsta bonus kommer att vara 45 000. Om du väljer en bil med höga utsläpp kommer du få betala en malus i form av ökad fordonsskatt, säger miljöminister Karolina Skog.

--Vi har också lagt till en knäck så de allra värsta bilarna kommer att få en ordentlig malus.

Regeringen vill införa bonus malus-systemet från 1 juli 2018 för nya bilar. Det ska ersätta supermiljöbilpremien, bilens vikt ska inte längre spela roll, utan systemet bygger helt på utsläppsnivåerna.

En bonus på 45 000 kronor ska gå till den som köper en bil som släpper ut noll koldioxid, bonusen avtar till 7 500 kronor för bilar med utsläpp på max 60 gram koldioxid per kilometer.

Malus-delen ger höjd fordonsskatt i tre år för nya bilar som släpper ut 95 gram koldioxid och uppåt per kilometer, skatten trappas upp ju mer de släpper ut.

Bonus-malus har diskuterats länge. Det senaste utredningsförslaget fick mycket kritik från flera håll. Nu föreslår regeringen en maximal bonus som är 15 000 kronor lägre än utredaren ansåg.

– Vi har tagit bort de högsta nivåerna, säger finansminister Magdalena Andersson.

--Risken finns att man köper en bil i Sverige och snabbt säljer den vidare till ett annat land och då skickar vi svenska skattepengar till medborgare i andra länder. Därför har vi en maxnivå på 45 000 och ett krav på att man sak äga bilen i sex månader innan man får bonusen, säger Magdalena Andersson.

Förslaget ska på remiss. Regeringen räknar preliminärt med att malus-bilarna ska ge skatteintäkter till staten på mellan en och två miljarder kronor mer per år än vad det kommer kosta betala ut bonus till klimatvänliga bilar. Men kalkylen beror helt på hur bilköparna på marknaden reagerar. Hur långt förslaget bidrar till målet att minska trafikens fossilutsläpp med 70 procent till 2030 finns heller ingen prognos för.

– Det är inte lätt att förutse. Inte minst för att vi också har förändringar på EU-nivå. Den sammantagna effekten är svår att förutse. Men vi kan säga att vi går från en supermiljöbilpremie som är dyr, som har dålig klimatstyrning, till en bonus-malus som kommer ha tydlig klimatstyrning och som inte kommer kosta skattebetalarna någonting alls, säger miljöminister Karolina Skog.