Länsstyrelsen: Sannolikt är det av misstag som uttrar skjuts

1:47 min

En vanlig dödsorsak bland våra fridslysta uttrar är trafiken och miljögifter, men på senare år har allt fler uttrar som dör av andra orsaker skickats in till Riksmuseet.

– Minkfällor som är dödande, alltså slagfällor. Där ska det vara ett ingångshål under sju centimeter, men det förekommer att vi hittar fällor med större ingångshål. Där kan utterungar gå in och blir ihjälslagna, berättar Susanne Backe som är biolog på länsstyrelsen i Norrbotten.

Sannolikt är det verkliga antalet uttrar som dör i minkfällor större än det antal som skickas in till Riksmuseet  – det kan antas att inte alla vill skylta med att ha dödat en fridlyst utter på olagligt sätt.

Riksmuseet har även fått in uttrar som drunknat efter att ha fastnat i fiskenät och uttrar som skjutits.

– Det skickas in uttrar som innehåller hagel. Troligen kan det vara misstag, då skytten kanske trodde att det var bäver eller mink, säger Susanna Backe.

Statens veterinärmedicinska anstalt och Naturhistoriska riksmuseet har gjort en studie på trafikdödade uttrar. Av 120 inskickade uttrar hade 2,5 procent av uttrarna hagel i kroppen.

Men hur många uttrar som skjuts är det ingen som vet då de uttrar som dör av skotten sannolikt inte skickas in eller anmäls.