Komrev-kritik mot Bollnäs

Komrev har granskat socialnämnden i Bollnäs, bakgrunden är det kraftiga underskottet på nära 57 miljoner kronor.
I rapporten konstateras det att de mål och uppdragsbeskrivningar som finns fastställda varit otillräckliga och är i behov av utveckling. Bland annat brister det i tydlighet, mätbarhet och förankring i verksamheten. Komrev konstaterar också att socialförvaltningen i Bollnäs har högre kostnader än övriga kommuner i länet, trots att antalet personer som har hemtjänst är lägre än genomsnittet och så är även kostnaderna för särskilt boende. Komrev drar därför slutsatsen att det finns betydande effektivitetsvinster att hämta inom hemtjänsten.