Göteborg har inte råd att arrangera Scenkonstbiennalen 2019

1:19 min

Göteborgs kommun har inte råd att arrangera 2019 års Scenkonstbiennal som utlovat. Kommunen skulle gå in med lika mycket pengar som regionen, mellan 1-1,5 miljon kronor, en förutsättning för att få vara värd för biennalen.

Kulturnämndens ordförande i Göteborg, Maria Voyvodova (S):

– De pengarna finns inte inom nämndens ram. Kulturnämnden står inför stora utmaningar några år framöver.

Om två år var det tänkt att den ambulerande Scenkonstbiennalen skulle arrangeras i Göteborg, med Göteborgs stadsteater som huvudscen. Det beslutade kulturnämnden 2015.

Men nu saknas pengar och kulturförvaltningen föreslår åt nämnden att det utlovade stödet på mellan 1 och 1,5 miljon kronorna inte ska betalas ut.

Enligt kulturnämndens ordförande i Göteborg, Maria Voyvodova, växer det fria kulturlivet starkt och kräver mer medel. Dessutom kommer stans kulturinstitutioner och omfattande infrastruktursatsningar som Västlänken att sluka pengar de närmaste åren.

Scensverige som arrangerar Scenkonstbiennalen vartannat år säger till Kulturnytt att beskedet kommer sent. Verksamhetschefen Ulricha Johnson hoppas att det ska gå att lösa på något annat sätt.

– Det kommer rätt oväntat faktiskt eftersom vi har haft en så lång process där vi har förankrat det här. Vi hamnar väldigt långt efter i vår tidsplan naturligtvis, säger Ulricha Johnson.

På tisdag beslutar Göteborgs kulturnämnd om det blir någon Scenkonstbiennal i Göteborg 2019. Årets biennal börjar i Norrköping den 23 maj.