Skyddsjakt på skarv i skärgården

1:14 min

Länsstyrelsen har beslutat att tillåta skyddsjakt på cirka 200 skarvar i Furusundsleden i Österåkers kommun.

Fram till mitt av april ska de 195 fåglarna få skjutas på sex platser i Furusundsleden, Österåker.

– Syftet med jakten är att skrämma bort fåglarna så att det inte blir nya Skarvkollonier, säger Göran Åström, miljödirektör på Stockholms länsstyrelse.

Räcker det då med att bara skjuta 200? 

– Syftet är inte att minska populationen, utan det gör skillnad på de här platserna.

Kan de komma ytterligare beslut om skyddsjakt?

– Länsstyrelsen hanterar de ansökningar som kommer in, och vi har fått in de här sex ansökningar och de är dem som vi lagt, säger Göran Åström.