Höghastighetsbana ska byggas i Skåne senast år 2029

2:01 min

Sträckan mellan Lund och Hässleholm i Skåne blir den andra som ska byggas av höghastighetsbanan, efter Ostlänken.

Regeringen ger Trafikverket direktiv om att börja bygget av höghastighetsbana mellan Lund och Hässleholm senast år 2029. Ökningen av kapaciteten i Skåne behövs även om man inte bygger höghastighetsjärnväg hela vägen till Stockholm, anser infrastrukturminister Anna Johansson (S). 

– Även om man inte skulle gå vidare och bygga nästa etapp i ett höghastighetsbanesystem så fyller den här sträckan en viktig funktion, både regionalt, för pendlartrafik och godstrafik, men också i det nationella systemet så därför är det här en bra sträcka att börja med, säger Anna Johansson (S). 

Beskedet ingår i de direktiv som regeringen ger till Trafikverket som ska ta fram den nationella infrastrukturplanen för åren 2018 till 2029. 

Det gläder Henrik Fritzon, socialdemokratisk ordförande för regionstyrelsen i Skåne. I höst börjar ombyggnaden till fyra spår mellan Malmö och Lund. Sedan ska det alltså bli en höghastighetsbana till Hässleholm som ökar kapaciteten och hastigheten även för den regionala trafiken.  

– Vi har väldigt dålig kapacitet idag på sträckan mellan Malmö och Hässleholm. Det är en kapacitetsfråga, men också en hastighetsfråga. De här nya banorna kommer vi att kunna köra upp mot 250 kilometer i timmen med regionaltåg på, mot dagens ungefär 180, så att det kommer att gå snabbare att ta sig mellan norra Skåne och södra, säger Henrik Fritzon (S). 

Men i Västsverige innebär regeringens besked idag en besvikelse. Där hade man hoppats att sträckan mellan Göteborg och Borås skulle prioriteras före Skåne.

– Jag hade naturligtvis haft förhoppningen att man redan nu pekat ut sträckan Borås-Göteborg. Det är ju både viktigt för höghastighetsjärnvägen, men också det tredje största pendlingsområdet i Sverige. Vi hade behövt ha den utpekad som en viktig prioriterad järnväg, säger Ulf Olsson (S), ordförande för kommunstyrelsen i Borås.

Regeringen anser att höghastighetsbanorna som ska gå mellan Malmö, Göteborg och Stockholm ska byggas ut i den takt som ekonomin tillåter. På frågan om det kanske blir Ostlänken och sträckan mellan Lund och Hässleholm som faktiskt byggs, svarar infrastrukturminister Anna Johansson att höghastighetsbanorna behövs.  

– Vi har stora kapacitetsbrister i stora delar av järnvägssystemet, vi har konkurrens mellan godståg, snabba persontåg, mer långsamma pendeltåg på samma banor. Det finns ett behov av ökad kapacitet. Ska man tillföra ny kapacitet ska man göra det med den modernaste tillgängliga tekniken, tycker jag, säger Anna Johansson (S).