26 misstag av vården innan Sanna dog

2:05 min

18-åriga Sanna dog av en ovanlig sjukdom – Addison eller binjurebarksvikt. Hennes liv hade kunnat räddas men ett flertal allvarliga brister i vården gjorde att man missade hennes diagnos.

P1-programmet Kaliber har granskat Sannas fall där sjukvården gjorde en lång rad fel. 

– Det är så mycket som har gått fel till, så man kan inte tro att det är sant faktiskt, säger mamma Anitha som är i Sannas ljuslila flickrum.             

– Det står kvar som hon hade det. Det är änglar överallt, fortsätter hon.

Det är fyra år sen Sanna dog av den ovanliga binjuresjukdomen Addison. Då var hon 18 och skulle ta studenten.

Det började med att hon blev väldigt trött och sen blev det bara värre med huvudvärk, kräkningar och att hon inte ens orkade sitta upp. Men hon fick aldrig rätt diagnos.

– Det värsta är ju att hade det bara upptäckts så hade hon funnits idag.

Trots att ett blodprov, där man mäter kortisol, kan visa om man har sjukdomen tar det ofta lång tid för patienter med Addison att få rätt diagnos, symtomen kan vara diffusa. Och mellan 20 och 30 personer dör varje år i Addisons sjukdom, enligt statistik från Socialstyrelsen.

För Sanna var det en vårdkedja med en rad fel och misstag. Region Gotland har i sin internutredning hittat 26 fel och Inspektionen för vård och omsorg, IVO har konstaterarat flera brister.

Hennes provsvar med väldigt låga kortisolvärden blev liggande utan att någon upptäckte det.

Sex dagar innan hon dog skickades hon hem från akuten. I samtalen med 1177 hennes sista dagar i livet uppmanades hon att äta isglass och få vätskeersättning istället för att omgående åka till akuten.  

– Det var ju så extremt på ett sätt för det var så många olika saker som gick fel. Ja, jag tycker vi hade kunnat rädda den här personens liv, säger Gunnar Ramstedt chefläkare på Region Gotland.

Kalibers granskning visar också att Sanna fick ett läkemedel som kan ha förvärrat hennes sjukdomsförlopp. Men det nämns inte i någon utredning av hennes vård. Varken Region Gotland eller IVO kan redogöra varför det är så.

Vad hoppas du på nu?

– Att ingen mer behöver gå igenom det här och att sjukvården bättrar sig, säger Sannas mamma Anitha.