Slutförvar för arsenik och kvicksilver i Skellefteå

2:07 min

I Skellefteå byggs nu ett slutförvar 350 meter under Bolidens Rönnskärsverk. Där ska företaget för all framtid försvara sitt giftiga avfall till följd av ny lagstiftning.

– Det vi håller på med nu är att vi håller på att driva ner rampen till 330 metersnivån ungefär och sen ska vi projektera och bygga förvarsrummen. Så att rampen ner börjar vara klar i slutet på april i början på maj, förklarar projektledaren Anders Holmbom.

Det är avfall som kvicksilver, arsenik och bly som bildas när bland annat guld, silver och koppar produceras i smältverket i Rönnskär utanför Skellefteå som år 2019 är tänkt ska börja slutförvaras i uppåt 130 meter långa lätt sluttande bergssalar. 350 meter under smältverket istället för som i dag i betongsilos uppe på industriområdet.

En del av de farliga avfallsämnena kommer först bindas till en slags betongsörja innan de fraktas ner är tanken.

– Precis. Som kommer gjutas in i de här salarna. Andra avfall kommer inte behöva genomgå någon stabilisering utan kan tas ner i stora säckar och ställas in i förvarsrummen, säger Boliden Rönnskärs miljöchef, Linn Andersson.

Efter snart två år av bergarbete har Boliden nu nått 300-meters nivån och börjar närma sig djupet där slutförvaret ska ligga. Förvaret har likheter med planerna på hur det svenska kärnbränslet ska slutförvaras i urberget under Forsmark.

Bakgrunden till slutförvaret i Skellefteå, som beräknas kosta metall- och gruvföretaget omkring 400 miljoner kronor, är en ny lagstiftning som säger att avfall med mer än 0,1 procent kvicksilver ska förvaras under jord.

– En anledning är att det är väldigt säkert över lång tid, att det kan stå emot istider, det kan stå emot jordbävningar, så läckagerisken är ju väldigt liten istället för att ha lagring ovan jord, säger miljöchefen Linn Andersson.

Samtidigt är ju det här en del av Norden som haft rätt mycket rörlighet och landhöjningen är stor, mot bakgrund av det är det här den bästa platsen att bygga slutförvaret på?

– Vi har kommit fram till det. Vi har ju tillsammans med oberoende konsulter simulerat hur istider kan förväntas se ut här uppe och hur vattenförändringar kan påverka närområdet med landhöjningar, svarar Linn Andersson, miljöchef vid Boliden Rönnskär.