Tjuvar slår ut villalarm med störsändare

4:48 min

Många villainbrott utförs sannolikt med hjälp av störsändare som släcker ut villalarmet tills tjuvarna åker därifrån. Nu gör flera myndigheter en kraftsamling för att upptäcka de olagliga sändarna.

Det är Post- och telestyrelsen, Elsäkerhetsverket, Polisen och Tullen som tillsammans ska försöka upptäcka olagliga störsändare.

– Vi har en tid i Stockholm diskuterat hur inbrottstjuvar så snabbt kan var borta från inbrottsplatsen. Vaktbolagen kan vara på plats minuter efter att larmet gått och då är redan inbrotten fullbordade, säger Jan Inge Kull, teknikspecialist på polisens nationella operativa avdelning, NOA.

Det är inga problem att på internet hitta försäljare av störsändare. Det handlar om såväl svenska som utländska företag. För 20 000 kronor kan en mycket avancerad variant köpas med upp till 100 meter räckvidd. I produktspecifikationen står:

"Mycket effektiv att störa ut omgivande mobiltelefoner och trådlösa nätverk. Vid praktiska test har apparaten visat sig släcka ner Wifi-nät i en 60 meters omkrets på mindre än 20 sekunder."

För 7 000 kronor kan en mindre variant störsändare med 20 meters räckvidd och en vikt av 1,5 kg köpas. För 2 500 kronor får man en variant som inte är större än ett cigarettpaket men som klarar av att störa ut mobiltelefoner.

Men trots att uppgiften är svår ska det gå att leta upp störsändarna, menar Martin Gustafsson som arbetar på Elsäkerhetsverket och som leder projektet med att komma åt störsändarna:

– De är olagliga att inneha, att sälja, det mesta kring en störsändare är olagligt och det gäller inte bara i Sverige. Hela Europa och större delen av USA tillåter inte störsändare, säger Martin Gustafsson.

Med hjälp av tull och polis kan många uppgifter i pusslet att stoppa störningsutrustning fås och även pejlingsutrustning kommer att användas förklarar Martin Gustafsson som är optimistisk inför uppgiften:

– Vi ska nog kunna få tag i de här. 

Störsändaren fungerar på så vis att den skickar ut elektromagnetiska signaler i luften som är snarlika till exempel dem som mobiltelefonerna och villalarmen använder och på så vis blandar sig i och förvränger signalen så den inte kan avläsas. Störsändarna kan ställas in för att riktas mot just en speciell apparatur för störning, till exempel låsning av bilar.

Från PTS hemsida:

  • Det är förbjudet att i Sverige inneha störsändare (till exempel sändare som används för att störa mobiltelefoni).
  • Den som innehar en störsändare i Sverige kan dömas till böter eller fängelse.
  • Användning av störsändare kan orsaka mycket stora skador på kommunikationssystem som är nödvändiga för samhället.
  • Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk får inneha störsändare. PTS kan även besluta om undantag från förbudet att inneha störsändare för Kriminalvårdsstyrelsen, för att störsändare ska kunna användas på fängelser.