Kronoberg

JO kritiserar Migrationsverkets åldersbedömningar

1:41 min

JO är kritisk mot Migrationsverkets åldersbedömningar av ensamkommande. Vid en inspektion av region Syd var flera bedömningar dåligt motiverade. Nu ska JO hålla ett extra öga på det här.

I december gjorde byråchef Lina Forzelius och hennes kollegor på Justitieombudsmannen (JO) en inspektion på asylprövningen vid Migrationsverket region Syd i Malmö. Totalt granskades 50 ärenden av ensamkommande med åldersbedömningar i fokus. 

Generellt var åldersbedömningarna dåligt motiverade och svåra att förstå. JO såg fall där Migrationsverket hade bedömt en persons ålder utan att JO kunde förstå hur de här slutsatserna hade tagits.

Man kan ifrågasätta om de här bedömningarna sköttes på ett bra sätt.

JO har kritiserat Migrationsverkets åldersbedömningar tidigare. När det inte är uppenbart att en ensamkommande är över 18 år ska den ålder som hen har uppgett gälla – och så var det alltså inte i flera av de fall JO tittade på.

Rebecca Bichis, sektionschef på Migrationsverket, säger att inspektionen bekräftar saker som kom fram i Migrationsverkets nya kvalitetsrapport.

– Utifrån det har vi startat utbildningsinsatser. I år har vi haft riktade fördjupade utbildningsinsatser för 120 medarbetare.

Hon säger också att JO:s slutsats visar att åldersbedömningar är svårt och förklarar en del av problemen med det stora antal ensamkommande som kom till Sverige hösten 2015.

Men JO har kritiserat åldersbedömningarna även innan 2015. Nu ska JO hålla ett extra öga på Migrationsverket när det gäller åldersbedömningar.