30 säkerhetsincidenter per dag för SvT

Sveriges Television hanterar i snitt omkring 30 säkerhetsincidenter per dag. Det kan handla om sådant som olaga hot, ofredanden och våldshandlingar. En stor del polisanmäls. Det sa VD Hanna Stjärne vid en utfrågning i riksdagen i torsdags. Tidigare i veckan kom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med en rapport om säkerhetshot mot medier i allmänhet. Där klassades hot mot enskilda journalisters säkerhet som ett av de största.