Små tumörer i bukspottkörteln kan spridas snabbt

1:50 min

Även små eller mycket små cancertumörer i bukspottkörteln kan aggressivt sprida sig till andra organ i buken. Det visar forskare från Lund i en ny studie.

Forskargruppen i Lund publicerar sin artikel i den ansedda tidskriften British Journal of Surgery, och baserar sig på en studie av ungefär 60 000 amerikanska patienter med cancer i bukspottkörteln, en av de mest dödliga cancerformerna.

– Tyvärr är det så att det finns en spridningsrisk även på en väldigt liten tumör, säger Roland Andersson som är professor i kirurgi och expert på cancer i bukspottkörteln.

I 30 procent av fallen, där patienternas tumör var max fem millimeter i diameter, hade cancern redan spridit sig utanför bukspottkörteln – trots "modertumörens" ringa storlek.

– Den här tumören är smart så när det blir en dottersvulst tar den med sig en likartad mikromiljö till den nya tumören, säger Roland Andersson.

Om bukspottkörtelcancer, där för övrigt antalet fall sakta men säkert stigit under senare år, spridit sig utanför bukspottkörteln går den inte att behandla idag.

Tidigare har forskningen trott att om cancern upptäcks när tumören fortfarande är liten så är chanserna goda att bota patienten. Men den nya studien ställer alltså detta delvis på ända.

Det som nu är mest intressant, enligt Roland Andersson, är att cancertumörer i bukspottkörteln kan vara väldigt olika. Forskarna måste nu förbättra sin förståelse av själva tumörerna, dess aggressivitet och beteende.

Men det kanske viktigaste målet i kampen mot denna svåra cancerform är att kunna upptäcka den lömska sjukdomen redan innan några symptom hunnit uppträda, genom att i kroppen identifiera markörer som indikerar bukspottkörtelcancer.

– Så framtiden ligger i att skapa en panel som är så träffsäker att man redan steget före de kliniska symptomen kan hitta det här, säger Roland Andersson.

Referens: D. Ansari et al.Relationship between tumour size and outcome in pancreatic ductal adenocarcinoma, DOI 1002/bjs 10471