Lund

Nytt bakterielarm för vattnet i Lund

VA Syd återinför kokningsrekommendation av dricksvattnet för delar av Lund.

Här måste du koka vattnet

Rekommendationen gäller, förutom sjukhusområdet, samma område runt Kobjer och Möllevången som tidigare.

VA Syd har haft bevakning av området och prover visar förhöjda värden av koliforma bakterier i vattnet.

VA Syd kan inte säga varför bakterierna finns där.

- Sedan vi hävde kokningsrekommendationen har proverna varit bra, säger Helena Ström, men nu har vi tyvärr fått provsvar som visar på förhöjda värden igen.

Nästa pressinformation från VA Syd kommer på söndag den 26 mars klockan 19.00.