Tre av fyra badanläggningar bryter mot lagen – filmar utan tillstånd

1:55 min

Tre av fyra badanläggningar i en undersökning bryter mot lagen om kameraövervakning. En allvarlig miss, enligt jurister. 

– Man riskerar att kränka enskildas personliga integritet, säger Linnea Tegernäs, jurist på länsstyrelsen i Stockholm, som har sammanställt rapporten.

På allmänna bad går man lättklädd och vill oftast vara i fred för andras blickar. Samtidigt har många allmänna bad kameraövervakning.

Under 2016 granskade landets länsstyrelser hur baden följer kameraövervakningslagen.

Sammanlagt 145 badanläggningar granskades. Det innebär att närmare en tredjedel av landets badanläggningar ingår i granskningen.

Av dem hade 40 bad kameror som kunde riktas mot allmänheten och som därför ska kontrolleras av länsstyrelsen.

Av de 40 baden fick 29 någon form av anmärkning. Det innebär att tre av fyra bland de granskade baden inte följde lagen.

– Det är så klart allvarligt att man inte följer lagen och tillstånden. Man riskerar att kränka enskildas personliga integritet eftersom det är integritetskänsliga platser säger Linnea Tegernäs, jurist på länsstyrelsen i Stockholm som har sammanställt rapporten.

 – Den allvarligaste bristen är att man har kameror utan tillstånd, säger Linnea Tegernäs.

Tre av de 40 baden hade kameror utan tillstånd. Men det vanligaste felet var att baden inte skyltade tydligt om att det fanns kameraövervakning.

En del bad syndade också genom att ha fler kameror än vad tillståndet medgav. Ett annat fel var att ha kameraövervakning utanför tillåtet område.

Kamerorna ska bidra till att färre blir antastade på baden. Samtidigt kan kameror kränka de badandes personliga integritet.

Här finns en motsättning, medger Linnea Tegernäs.

– Men på länsstyrelsen har man lagen att följa och titta på. Så vi kan tyvärr inte ta någon annan del av det i bedömningen. Utan det är lagen som får styra vår prövning, säger Linnea Tegernäs.

Vad händer nu, blir det någon uppföljning?

– Den vanligaste åtgärden är att man har förelagt de här badanläggningarna vidta rättelse, om man vill kalla det så. Det kan till edempel vara att man ska montera ner kameror om man inte har tillstånd för dem. Och sedan följer man upp att det har gjorts, säger Linnea Tegernäs.