Diarréutbrott efter överlevnadskurs

Nu höjer smittskyddsinstitutet ett varningens finger för de populära överlevnadskurserna. Flera personer har den senaste tiden insjuknat i maginfektioner på grund av bristande hygien.

– På de här övningarna så kan köttet vara lite rått, då är det en klar fara. Likadant är det om man dricker vatten som inte är rent. Då finns det en fara för att det är förorenat av bakterier, säger Bo Svenungsson, biträdande smittskyddsläkare i Stockholm.

Vatten från gamla hjulspår
Nyligen återvände åtta personer från en överlevnadsövning i Stockholmsområdet. Ganska snart drabbades samtliga deltagare av diarréer.

Orsaken var bristande hygien under övningen, där maten bestod av kaniner som tillreddes med samma redskap som man sedan åt med. Dessutom användes vatten som samlats i gamla hjulspår.

Utbrottet av magsjuka är inte unikt, enligt smittskyddsläkaren Bo Svenungsson. Han och hans kollegor runt om i landet har den senaste tiden fått fler rapporter om utbrott av magsjukdomar i samband med övningar ute i naturen.

Enkelt att undvika
Majoriteten har då drabbats av campylobacterbakterien som ger diarréer och feber. Bo Svenungsson har några enkla tips för att undvika en obehaglig överraskning därhemma efter överlevnadsövningen.

– Är köttet upphettat till 70 grader, det är det ofta om köttsaften är brun, och man ser att det inte är rått i mitten, då är det inte farligt. Detsamma gäller om vattnet kokat upp. Det är ganska enkla åtgärder för att förhindra smitta, säger han.

Daniel Klaar
daniel.klaar@sr.se